Any nou, mateixes polítiques

Hi ha una dita ben nostrada que diu “any nou, vida nova” que molts de nosaltres l’utilitzem any rere any per marcar els nostres desitjos de canviar allò de nosaltres que no ens agrada, o de deixar enrere el que no ens ha agradat de l’any anterior. Però malgrat ser tant nostrada, sembla que a la Casa de la Vila ni se l’apliquen ni se la volen aplicar, doncs mantenen les mateixes polítiques de manca de participació i malbaratament dels recursos municipals.

Abans d’acabar l’any, concretament el 22 de desembre, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el pressupost per aquest any. En principi, havia de ser un pressupost contingut i auster, amb el que tots esperàvem una retallada, però donava a pensar que hi hauria una política econòmica municipal més ajustada als temps de crisi, amb una major inversió en polítiques socials i culturals. Però mentre que la primera part existeix (el pressupost s’ha reduit en casi un 1%), la segona part sembla que se l’hagin pres a broma i encara s’estiguin dient de la gent que s’ho va creure.Resulta que les reduccions pressupostàries més notòries són en àmbits com Polítiques d’Igualtat (-10,73%), Esports (-14,16%), Joventut (-17,56%), Medi Ambient i Mobilitat (-0,26%),  Cultura (-3,04%), Patrimoni Cultural (-32,32%) o  de les partides funcionals per Solidaritat i Cooperació (-13,59%), Ajut Humanitari (-5,76%), Agermanaments (-22,83%), Biblioteques (-23,58%) o Activitats culturals dels Centres Cívics o  (-18,58%). Com es pot observar, la majoria d’aquestes pertanyen a àmbits més socials i culturals, just en un moment de crisi on la societat necessita més ajudes.

En canvi, si veiem aquells que més han augmentat, ens sorpren veure com hi consten partides com el de Recursos Humans, augmentant de 165.400€ a 291.900€ (+76,48%), dins el que es troben augments com el de Estudis i treballs tècnics que passa de 48.000 a 150.o00 euros (+212,5%), Altres treballs realitzats per empreses i professionals, que dels 9400 de l’any passat s’eleva a 20.000€ aquest any (+112,77%), o el de Dietes i locomoció per personal tant directiu com no directiu, que passa de 12.600 a 29.000 euros (+ 130,16%). A tot això, li hem de sumar que la mitjana del sou base dels càrrecs electes -27 en total-, triplica el salari mig de Catalunya -uns 21.000€- i provoca una despesa de 1.390.461,64€, amb uns complements que costen 1.440.101,90€ pels càrrecs electes en concepte d‘assistència a Plens, Juntes de Govern, Comissions Informatives, Junta de Portamveus i altres comissions. I a aquesta xifra se li ha de sumar els sous, complements i seguretat social dels 59 càrrecs de confiança -molt per sobre del que tenen la gran majoria d’Ajuntaments de ciutats similars a la nostra- que provoquen una despesa de 3.414.974 euros.

A més d’evidenciar una total manca de voluntat d’aplicar uns pressupostos realment austers i que remarquin el seu caràcter social, l’Ajuntament ha demostrat que no ha canviat la seva manera de fer amb un altre fet. I és que segons denuncia la CUP de Badalona, ha incomplert 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,RDL2/2004 de 5 de març que fixa en 15 els dies hábils que s’hann d’exposar els pressupostos generals un cop feta l’aprovació inicial per tal de que es puguin fer les reclamacions pertinents, mentre que ha estat exposat només 12 dies i se’ls hi ha negat una còpia dels mateixos. Per tot això, la CUP va fer una sèrie d’al·legacions a aquests pressupostos segons els terminis legals. El nou any ha vingut amb una desestimació de les al·legacions, malgrat estar fonamentades.

Un altre cop doncs, els inquilins de la Casa de la Vila tornen a fer gala de les polítiques d’autoenriquiment i d’allunyament de la societat sense que els importi gaire la imatge que donaran. Ara bé, d’aquí un anyet -i ni això, perquè molts ja n’estan fent, de campanya-, els tindrem dient totes les bondats que han fet -o que han somiat/imaginat que feien. Però realment a algú li cap alguna mena de dubte de que la solució no són canviar l’alcalde sinó canviar els protagonistes?

Per a més informació, podeu consultar la notícia sobre la presentació de les al·legacions, les al·legacions i el número 2 de El Comú -butlletí de la CUP de Badalona- on es donen més detalls.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s