De la crisi dels partits clàssics

Tots els sistemes polítics liberal-burgesos estableixen una sèrie de mesures per a evitar un desviament del poder cap a tendències que no siguin la seva. Primer, ho van fer en base a règims sumament controlats políticament, com monarquies constitucionalistes, dictadures o sistemes de represantació minoritaris. Amb el temps, però, i molt influides per l’aparició de corrents de masses contràries als seus interessos provinents, sobretot, dels sectors populars, es veuen amb la necessitat d’obrir aquests sistemes, però tot i això, no voldran deixar de tenir aquest poder de control de la pròpia supervivència, cosa que els obliga a crear-ne de nous. És així com apareixeran les famoses lleis de proporcionalitat per tal de minimitzar les àrees de vot contrari, els sistemes majoritaris, la mass media,… Tots ja coneixem quin són aquests mecanismes, però n’hi ha un de molt important: el control dels partits.

Continua llegint